Vámosoroszi
Vámosoroszi
vissza

Vámosoroszi református templom

A templomot a XV. század második felében a Báthory család építette késő gótikus stílusban. A település közepén álló épület jórészt ma is középkori formájában áll. Téglalap alaprajzú hajójához a nyolcszög öt oldalával záródó, két boltszakaszos szentély csatlakozik keletről. A hajó nyugati végén álló, 1820 körül épült torony esetleges középkori előzményére semmilyen adatunk sincs. A hajó déli falán és a szentélyen átalakított középkori ablakok maradtak meg. A szentélyt bordás hálóboltozat fedi. Az egyik zárókövön talán Krisztus-fejet , a másikon sárkányos-címeres ábrázolást látunk. A hálóboltozat bordái pajzsokból, az északkeleti és délkeleti sarkokban emberfejes faragványokból indulnak. A hadvészek dúlásai után 1784-ben építették újjá, ez idő tájt kapta szépen faragott karzatait, különlegesen szép szószékkoronáját, valamint a hajó mennyezetét ekkor ékesítették kazettákkal, ez utóbbiakat azonban 1936-ban rossz állapotuk miatt sajnos el kellett távolítani. A templom szentélye felezett nyolcszög alakú, boltozata csillagbordás kiképzésű. Egyik záróköve Krisztus-fejet, a másik az építető Báthori család sárkányos címerét ábrázolja. A templom több részén kerültek elő középkori falfestések, ezek közül a legérdekesebb a szentélyben található bűnbeesést ábrázoló naiv freskó.  A templom nyolcszög alaprajzú tornya 1826-ban készült.