Gyügye
Gyügye
vissza

Gyügyei református templom

A gyügyei református templom XIII. századi, román és kora gótikus stílusú épület. Az épület alaprajza a román kori egyházi építészet tipikus példája. A keletelt épület hajójától keskenyebb szentélye egyenes záródású. A templombelsőben a diadalívnek csak egy része maradt meg, a többit 1833-ban - a szószék és a karzat építésekor - elbontották. A templom fő látnivalója az 1767-ben készült festett deszkamennyezet. A templom főhajójában ötvenhat, a szentélyben pedig huszonöt festett kazettát helyeztek el. Kivitelezését tekintve ez a legkezdetlegesebb, vagy másként: a legnaivabb a felső-Tisza-vidéki festett templommennyezetek között. Itt még élt a középkor tanító szándéka; a híveknek képek kellenek, amelyek hasznos tanulságokról beszélnek: Noé bárkája, a Kánaán földje (rúdon két hatalmas szőlőfürtöt cipelő ember), a szirén csábítása, a bujaság jelképe, a halak, a pelikán, mely saját vérével táplálja fiókáit, s a Föld népének a legfontosabb: az időjárással kapcsolatos Nap, Hold, szél, vagy a (levakart) kétfejű császári sas.  Figyelemre méltó a templom a népies barokk berendezése. A templomtól külön álló zömök, háromszintes, három építési periódusban emelt romantikus torony, mai alakját a XIX. század közepén kapta. A több évig tartó felújítást követően 2002-ben befejeződött a templom helyreállítása, melynek célja volt a középkori állapot minél teljesebb bemutatása. A gyügyei református templomot, kiváló minőségű helyreállításának megjutalmazásául 2004-ben Norvégiában Europa Nostra díjjal jutalmazták, amely a nemzetközi műemlékvédelmi szakma legrangosabb elismerése (Magyarországon mindössze 27 Europa Nostra díjas épület van jelenleg)