Fehérgyarmat
Fehérgyarmat
vissza

Fehérgyarmati református templom

A gótikus templom építtetője valószínűleg Báthori István erdélyi vajda volt. Ő volt az, aki Kinizsi Pállal együtt 1479-ben a kenyérmezei csatában legyőzte a törököket és rengeteg kincset zsákmányolt az ellenségtől. Az így szerezett értékeket használta fel arra, hogy Nyírbátorban és Fehérgyarmaton templomot építtessen.  Az építkezést 1486-ban, a befejezéskor megtekintette János mester, a királyi építőműhely vezetője. A toronytól a templom közepéig ma is megvannak a gótikát idéző támpillérek, valamint a főbejárat ma is őrzi a gótikára jellemző stílusjegyeket. A templom eleinte a katolikus egyház szolgálatában állt, ám a reformáció ezt a vidéket is elérte: az 1550-es években Fehérgyarmat lakossága reformátussá vált, és a továbbiakban az épület az új vallás híveinek gyülekezési helyévé vált. A templom négy fiatornyos, fagalériás tornya több mint 37 m magas. A torony sisakját, miként a fiatornyokét is, fazsindely borítja. Egy századdal a templomavatás után az építtető dédunokája, ecsedi Báthori István országbíró egy hatalmas, 15 mázsa körüli súlyú harangot öntetett és adományozott a gyarmati egyháznak. A toronyba beemelt harang megrepedt, ma az 1815-ben öntött másolat látható. II. Rákóczi Ferenc fejedelem halála után, felesége Báthori Zsófia visszavonult magyarországi birtokaira és a lakosságot visszakényszerítette a katolikus vallásra. Fehérgyarmaton is elvették a templomot a hívektől, a lelkészt elűzték és katolikus papot hoztak helyette. 1682-ben Thököly Imre elvette Zrínyi Ilonát, így ismét protestáns fejedelem lett az úr a vidéken, így 1682-ben visszakapták a reformátusok a templomot. A templomot többször átépítették, először 1671-ben, majd 1794-ben bővítették. Hajója 35 m hosszú lett, a déli csarnokhoz ekkor építették az előcsarnokot. A régi harang mellé később egy másikat készíttetett az egyház, de ezt az I. világháború idején leemelték és ágyút öntöttek belőle. Helyére 1922-ben került egy újabb harang. A templomban 1766-ban készített, majd 1900-ban lebontott festett famennyezetéből két zsoltárszövegekkel telerótt kazetta maradt meg mindössze.