Máriapócs
Máriapócs
vissza

Máriapócsi Bazilika

"nagy tömegekben összegyült; a szent könyeket selyem és vászon szövetdarabokkal felfogta és azokat, mint kincset magával haza vitte… Miután pedig a lehető legszorgosabb vizsgálat után semmi gyanusat nem vehetett észre, az összes jelenlévők - katholikusok ugy, mint a nem katholikusok - a tényt egyhangulag csodának nyilvánitották és természetfölöttinek ismerték el.…..Az oly annyira szokatlan ténynek megerősitéséhez nagyban hozzájárult még az is, hogy habár az 1696-ik évi december 8-án Pócs faluban és az egész környéken oly nagy hideg volt, hogy a sz. mise alatt a bor és a víz a kehelyben megfagyott, mégis a sz. könyek nem szüntek meg a legtisztábban folyni…..Végre emlitésre méltó azon körülmény is, hogy épen azon időben, mikor a mária-pócsi sz. kép Bécsben nyilvános tisztelet tárgyát 

képezte, a páratla nagy hős Szavoyai Jenő főherceg, fényes győzelmet aratott a törökök fölött Magyarországban Zentánál.”

 

(A kegykép csodájának jegyzőkönyvéből; Eger 1698. évi január hó 2.)

 

A csodát követően az ikont Bécsbe szállították, amely azóta is ott van. A pócsi fatemplomban a Mária-ikon helye évekig állt üresen. Sem a Bécsbe szállított eredeti kép, sem a róla készült másolatok a továbbiakban nem könnyeztek, kivéve azt, amelyiket Pócsra visszavittek. 1715. augusztus 1-jén a csoda újra megtörtént. A reggeli istentisztelet alkalmával a kép újra könnyeket hullatott, amely napokon át tartott. 1905. december 3-án a kegykép újra hullatta könnyeit, amelyet a kegykép őre vett észre. A könnyek ekkor 18 napon át hullottak. A könnyeket felfogó selyemkendőt kicsiny foglalatban a templom falára függesztették, ma is ott található a kegykép alatt.