Szabolcs
Szabolcs
vissza

Szabolcsi Földvár

A föld errefelé mindenütt a múlt örökségét őrzi. A holtágak között a múlt monumentumai nőnek az ég felé, ahol még érezni a hely szellemét, a történelmet formáló erőket. A Kárpát-medencében letelepülő magyar törzsek elsőként vették birtokba ezt a vidéket, ahol vezéri szálláshelyül Szabolcs településen egy hatalmas fatörzsekből álló, rekeszes szerkezetűre formált és földdel kitöltött védőfallal körülvett várat emeltek. A IX-X. században épített Szabolcsi földvár Közép-Európa egyik legimpozánsabb és legnagyobb földvára, amely nemzeti emlékhely. Az alföldi földvárak a történelem viharaiban csaknem mind elenyésztek, s az hogy ez ma is megvan, felbecsülhetetlenné teszi. Szabolcs, hatalmas várával Szabolcs vármegye központja volt már a kezdetekben. Szabolcsot az 1092. május 20-án megtartott egyházi zsinat és törvényhozó országgyűlés tette mindörökké híressé, amelyen maga Szent László is jelen volt.

Szabolcs
vissza

Mudrány kúria

A Rákóczi-szabadságharc ideje alatt települt át Szepes megyéből a Mudrány család első kimutatható, borkereskedéssel foglalkozó tagja. A család leszármazottja Mudrányi András - gyermektelen lévén - a kúriáját a református egyházra hagyta. Az egyház birtokában volt, 1977-ig parókiaként és szolgálati lakásként, majd a műemléki helyreállítás óta, 1980-tól a nyíregyházi Jósa András Múzeum képző- és iparművészeti gyűjteménye egy részének enteriőrszerű bemutatására szolgál. A kúriát 1987-ben műemlék jellegű épületnek nyilvánították. Az épületet a XVIII. század végén emelték, a kelet-magyarországi nemesi kúriák jellemző stílusjegyeit viseli magán. Négy termes enteriőr kiállítás található a kúriában, mely a XIX. század végi, XX. század eleji köznemesség kultúráját és tárgyi emlékeit kívánja bemutatni a nagyközönségnek. Ezen belül egy XIX. századi ebédlő, előszoba, férfi dolgozószoba valamint egy női enteriőr került kialakításra, mely az iparművészetben oly nagy népszerűségnek örvendő biedermeier valamint az azzal a még együtt élő korábbi korok művészeti-, iparművészeti stílusaival ismerteti meg a látogatókat. A négytermes enteriőr kiállítás mellett 2 teremben a kúria, és a földvár történetét, valamint Szabolcs község múltját bemutató tematikus tárlat várja a látogatókat.

Szabolcs
vissza

Szabolcs református templom

Szabolcs református temploma a megye legrégebbi vallási központjai közé tartozik, valószínűleg Szent István alapította. A korai származásra utal a templom alaprajzi elrendezése, amely rokonságot mutat a kalocsai székesegyházzal, a pécsváradi apátsággal valamint a zirci királyi udvarház templomával. A templom román stílusjegyeket visel magán. A román kori épületet az 1357-ből való első írásos említése Máriának szentelt monostornak tartja. A templom középkori falképeket rejt, amelyek a XV. századból származnak. A középkor folyamán olyan átalakításokon esett át templom, amely a gótikus stílusjegyek megjelenéséhez vezetett. 1841-ben földrengés érte, a templom életveszélyessé vált, 1847-ben alakították át az épületet. A harangtorony a 19. századból való.  1975-1978 között zajlott a templom műemléki helyreállítása, valamint 2011-ben végzettek újabb rekonstrukciós munkálatokat a középkori részletek hangsúlyozása érdekében. Szabolcs református temploma a Középkori templomok útjának kapuja, a megye egyik legszebb öröksége.